Meslek Hastalığı Nedir?

Meslek hastalığı, bir işin doğası gereği ortaya çıkan sağlık sorunlarıdır. Meslek hastalıkları genellikle bir dizi nedenle ortaya çıkarlar. Bu nedenler arasında kimyasal, biyolojik, fiziksel faktörler, uygun olmayan çalışma koşulları, yetersiz işyeri önlemleri ve kişisel koruyucu donanımın yetersiz kullanımı yer alır.

Meslek Hastalığı Grupları

Meslek hastalıkları, çalışma koşulları nedeniyle meydana gelen sağlık sorunlarıdır. Bu hastalıklar birkaç farklı kategoriye ayrılır.

 • Fiziksel hastalıklar: Bu kategoride yer alan hastalıklar, çalışanların vücudunda mekanik stres, gürültü, titreşim, sıcak veya soğuk gibi fiziksel faktörlerden kaynaklanır. Örnekler arasında gürültü işitme kaybı ve titreşim sendromu yer almaktadır.
 • Kimyasal hastalıklar: Kimyasal maddelerin inhalasyonu, deri yoluyla emilimi veya yutulması sonucu meydana gelir. Asbestozis ve zehirlenme örnekleri arasında sayılabilir.
 • Biyojik hastalıklar: Bu tür hastalıklar, patojenik organizmaların (virüsler, bakteriler, mantarlar vb.) varlığı nedeniyle ortaya çıkar. Örnekler arasında tüberküloz, hepatit ve AIDS yer almaktadır.

Meslek hastalıklarının gruplandırılması ve belirtilerinin tanınması, çalışanlar ve işverenler tarafından alınacak önlemler açısından büyük önem taşır.

Fiziksel Hastalıklar

Fiziksel meslek hastalıkları, işçilerin çalışma koşulları nedeniyle maruz kaldıkları fiziksel faktörlerden kaynaklanır. İş kazaları ve yaralanmaları gibi anlık durumlar da fiziksel hastalıklara sebep olabilir. Örnek olarak:

 • Kas-iskelet sistemi hastalıkları
 • Bel ağrısı
 • Omuz, el, bilek, boyun ağrısı

Ayrıca, kimyasal maddelere maruz kalmanın sonucu olarak oluşan yanıklar, deri problemleri ve göz yaralanmaları da fiziksel meslek hastalıklarına örnek gösterilebilir. Belirtiler arasında ağrı, sızı, kızarıklık ve şişlik en yaygın olanlarıdır. İşverenlerin uygun ekipman ve iş güvenliği önlemlerini sağlaması, iş kazalarından kaynaklanan fiziksel hastalıkları önleyebilir.

Gürültü İşitme Kaybı

Gürültü işitme kaybına neden olabilen önemli bir etkendir. Yüksek ses seviyeleri işitme duyusunu bozar ve sürekli maruz kalındığında işitme kaybına yol açabilir. Gürültüden korunmak için işyerinde uygulanan önlemler arasında yüksek gürültülü çalışma yerlerinin izole edilmesi, kulak tıkacı kullanımı ve düzenli işyeri kontrolleri yer alır.

Vibrasyon (Titreşim) Sendromu

Vibrasyon, yani titreşim, bazı mesleklerde çalışan işçilerde ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Özellikle ağır iş makineleri, titreşimli delici aletler veya diğer titreşimli araçlar kullanan işçilerde titreşim sendromu gelişebilir. Bu durumda işçiler ellerinde uyuşma, karıncalanma veya ağrı hissederler. Ayrıca işçilerde kas zayıflaması, yorgunluk veya halsizlik hissi görülebilir.

Vibrasyon sendromunun tedavisi genellikle semptomları hafifletmeyi amaçlar. Bu nedenle, işçilerin düzenli aralıklarla molalar vermeleri ve ellerini dinlendirmeleri önerilir. Yoğun titreşim altında çalışan işçiler, ellerindeki kan akışını artırmak ve kasları güçlendirmek için egzersiz yapmalıdırlar. Ayrıca, bazı ilaçlar da semptomları hafifletmede yardımcı olabilir.

Titreşim sendromundan korunmak için ise, işçilere titreşimli araçlar kullanırken koruyucu eldiven, özel emniyetli kulaklık, özel ayakkabı takmaları önerilir. İşyerleri de vibrasyon sendromundan korunmak için titreşimi azaltmak amacıyla titreşim yalıtımı yapılabilecek tekerlekler veya amortisörler kullanabilirler.

Kimyasal Hastalıklar

Kimyasal maddelerin işyerinde kullanımı, meslek hastalıkları arasında önemli bir yer tutmaktadır. İşyerlerinde kullanılan çeşitli kimyasallar, çalışanların solunum yoluyla ya da ciltleri yoluyla maruz kalmasına neden olur. Bu da birçok meslek hastalığına neden olabilir.

Bazı kimyasal maddelerin meslek hastalıklarına etkileri şu şekildedir:

 • Asitler ve bazlar: Cilt tahrişine, yanıklara ve göz hasarına neden olabilir.
 • Metaller: Kurşun, civa, arsenik ve kadmiyum gibi birçok metal, solunum yoluyla veya cilt temasıyla vücuda girer ve uzun süreli maruziyet sonucu ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.
 • Solventler: Boya, vernik ve temizleyiciler gibi solventlerin inhalasyonu, zehirlenmelere ve uzun vadede böbrek hasarına neden olabilir.

Kimyasal madde ile çalışan kişiler meslek hastalıklarından korunmak için gerekli tedbirleri almalıdır. Bu özellikle işyerlerinde sağlanabilecek kişisel koruyucu donanımların kullanımı, düzenli havalandırma sağlanması ve kimyasallar ile çalışılırken iş güvenliği kurallarına uyulması açısından önemlidir.

Asbestozis

Asbestozis, insan sağlığı için oldukça tehlikeli olan bir meslek hastalığıdır. Bu hastalık, asbest adı verilen mineralin solunması sonucu ortaya çıkar. Asbestozisin nedenleri arasında en önemli etken, asbest ile yapılan işlerdir. Asbest madenciliği, asbest içeren malzemelerin üretimi, onarımı ve tahribatı, bu hastalığın başlıca nedenleridir.

Asbestozisin belirtileri, hastalığın ilerleme evresine göre değişebilir. Başlangıç aşamasında çoğunlukla herhangi bir belirti görülmezken, hastalığın ilerlemesiyle birlikte solunumda zorluk, nefes darlığı, öksürük, göğüs ağrısı, halsizlik, kilo kaybı gibi şikayetler ortaya çıkabilir.

 • Asbestozisten korunmak için işçilerin koruyucu ekipmanlar kullanması gereklidir.
 • Asbestle çalışan işyerlerinde düzenli olarak etkin önlemler alınmalıdır.
 • Asbest malzemelerin yerle bir edilmesi ve yerinden sökülmesi işleri özel ekipmanlarla gerçekleştirilmelidir.

Asbestozis hastalığının önüne geçmek amacıyla, asbestle çalışan işçilerin düzenli sağlık muayenelerine girmesi gerekmektedir. Ayrıca, asbest kullanımına alternatif malzemeler kullanmak da hastalığın önlenmesinde önemlidir.

Zehirlenme

Zehirlenme, işyerinde maruz kalınan kimyasal maddelerin solunması sonucu oluşabilir. Solunum yoluyla zehirlenmenin belirtileri arasında baş ağrısı, baş dönmesi, kusma, öksürük, nefes darlığı ve bilinç kaybı yer alır.

Önlemler arasında, işyerinde havalandırmanın düzenli şekilde yapılması, ortamdaki kimyasal maddelerin ölçümünün yapılması ve solunum koruyucu cihaz kullanımı bulunur. Çalışanların iş güvenliği eğitimine alınması ve kimyasal maddelerin nasıl kullanılacağı konusunda eğitilmesi de önemlidir.

Biyojik Hastalıklar

Biyojik meslek hastalıkları, çalışılan ortamda yer alan bitkisel, hayvansal ve diğer biyolojik ajanlar nedeniyle ortaya çıkan hastalıklardır. Örnek olarak, hayvancılıkla uğraşan kişilerin Brusellozis hastalığına yakalanması, laboratuvar çalışanlarının solunum yoluyla mikroorganizmalarla enfekte olması, çiftçilerin Q ateşi ile karşılaşması verilebilir.

Belirtileri insan vücuduna uygun biyolojik ajanların virulansına bağlı olarak değişir. Solunum yoluyla bulaşan hastalıklarda öksürük, nefes darlığı, ateş oluşabilir. Cilt temasıyla bulaşan hastalıklarda kaşıntı, kızarıklık, göz enfeksiyonları görülebilir. Ateş, halsizlik, kas ağrıları da ortak belirtiler arasındadır.

 • Brusellozis
 • Q ateşi
 • Aspergillozis
 • Candida Enfeksiyonları
 • Vakcinia Virüsü Enfeksiyonları

Biyojik meslek hastalıklarının teşhisi genellikle sinyal veren belirtileri takip etmek ve uygun testlerle doğrulamakla yapılır. Tedaviler, genellikle doğru teşhisin ardından, belirtiler ve enfeksiyonu kontrol altına almak için antibiyotikler veya diğer ilaçlar kullanılır. Meslek hastalıklarından korunmak için, uygun giysiler, kişisel koruyucu ekipmanlar, doğru hijyen uygulamaları ve çalışma ortamını temiz tutmak gibi önlemler alınmalıdır.

Meslek Hastalığı Tanısı ve Tedavisi

Meslek hastalıkları, meslek ile ilgili risk faktörlerinin sebep olduğu sağlık sorunlarıdır ve teşhisin konulması ve tedavisi önemlidir. Meslek hastalığı tanısı için işyeri hekiminin değerlendirmesi ve çalışanın semptomlara dair bilgi vermesi önemlidir. Gerek görülürse, meslek hastalığı belirtilerini değerlendirmek üzere akciğer fonksiyon testleri, kan veya idrar testleri gibi testler yapılır.

Meslek hastalığı tedavisi, hastalığın türüne ve tedavi şemasına göre belirlenir. Örneğin, kimyasal bir maddeye maruz kalan bir çalışanın zehirlenme şüphesi varsa, ilk adım kan ve idrar testleri yapmaktır. Gerekirse, gastrik lavaj, bazen de simetik hareketler yapılabilir. Fizik tedavi, diyet değişiklikleri ve ilaç tedavisi gibi tedaviler de farklı meslek hastalıkları için önerilebilir.

Tedaviye ek olarak, meslek hastalıklarından korunmak için öneriler de önemlidir. İşyerinde koruyucu donanımların kullanımı, sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması ve çalışanların eğitimi, meslek hastalıklarından korunmak için alınabilecek tedbirler arasındadır.

Meslek Hastalığı Tanısı

Meslek hastalığı tanısı, hastanın iş yerinde maruz kaldığı etmenlerle ilişkili semptomların belirlenmesi, tıbbi öykü ve laboratuvar testleriyle yapılır. Öncelikle iş yerinde hangi etkenlere maruz kalındığı belirlenir ve semptomlar üzerine bir değerlendirme yapılır. Meslek hastalığı tanısında, akciğer fonksiyon testleri, idrar ve kan testleri, röntgen gibi görüntüleme testleri kullanılabilmektedir. Meslek hastalığı tanısı koymak, meslek hastalığının erken teşhisi ve tedavisi için oldukça önemlidir.

Meslek Hastalığı Tedavisi

Meslek hastalıklarının tedavisi, hastalığın türüne, şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna göre farklılık gösterir. Tedavi sürecinin başarısı, hastalığın erken teşhisiyle doğru orantılıdır. Fiziksel meslek hastalıklarında, hasta belirtileri hafifletmek adına ilaç tedavisi alabilir ve fizik tedavi uygulamalarından faydalanabilir. Gürültü işitme kaybı vakalarında, işyerleri gürültü önleyici cihazlar kullanarak sorunun önüne geçebilirler. Kimyasal hastalıklarda ise, kimyasala maruziyeti engellemek için uygun koruyucu donanımlar kullanılabilir. Biyojik hastalıklarda ise, hastalığın sebebi olan mikroorganizmaların öldürülmesi gereklidir.

Hastanın iyileşmesi için tedavi sürecinin yanı sıra, tedavisinde önleyici tedbirlerin de alınması gerekir. Bu tedbirler işyeri düzenlemeleri, koruyucu donanımların kullanımı, solunum yoluyla zehirlenme gibi yan etkilerin azaltılması için önemlidir. Bu nedenle işyerleri, meslek hastalıklarının önlenmesi için sağlığı tehdit eden etmenlerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.

Tedavi aşamasında hastanın dinlenmesi ve uygun beslenmesi de önemlidir. Hastalık nedeniyle işten ayrılması gerekenler için, işyerleri ya da sosyal yardım kuruluşları, yeni bir meslek edinmelerine yardımcı olabilecek eğitimler ve iş imkanları sağlayabilirler. Bu sayede hastalar iş yapmaya devam ederken, meslek hastalıkları riskini azaltırlar.

Meslek Hastalığı Önleyici Tedbirler

Meslek hastalıklarını önlemek için pek çok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerin başında koruyucu donanımların kullanımı ve işyerinde yapılan düzenlemeler gelmektedir. İş güvenliği eğitimleri alınması, toksik maddelere maruz kalmaktan kaçınılması, iş saatleri ve çalışma koşullarının düzenlenmesi de meslek hastalıklarının önlenmesinde etkilidir.

Kişisel koruyucu donanımlar, işyerinde kullanılan kimyasal maddelerden korunmak için kullanılan maske, eldiven, gözlük gibi ekipmanlar şeklinde kendini göstermektedir. Bu donanımların seçimi ve kullanımına dikkat edilmelidir.

 • Koruyucu donanımların kullanımı
 • Uygun koruyucu donanım seçimi
 • Koruyucu donanımların bakımı ve kullanım süresi kontrolü

İşyerinde yapılan düzenlemeler de meslek hastalıklarının önlenmesinde oldukça etkilidir. Özellikle gürültü, titreşim, havalandırma eksikliği gibi çevresel faktörlere yönelik düzenlemeler, çalışanların sağlığını korumak için önemlidir. İş güvenliği eğitimleri verilerek, çalışanların meslek hastalıkları konusunda bilinçlendirilmesi de önemlidir. Çevre ve çalışan sağlığı konusunda hassasiyet gösteren bir firma, çalışanlarını koruyucu tedbirleri alarak sağlıklı bir iş ortamı sunmakta ve verimliliklerini artırmaktadır.

Kişisel Koruyucu Donanımlar

Meslek hastalıklarından korunmak için işyerlerinde çeşitli koruyucu donanımlar kullanılmalıdır. Bu donanımların seçimi ve kullanımı çok önemlidir. İşyerinde kişisel koruyucu donanımların kullanımına ilişkin aşağıdaki önerilere uyulmalıdır:

 • Koruyucu donanımların işe özel gerekliliği belirlenmeli ve donanımlar bu gerekliliklere göre seçilmelidir.
 • Koruyucu donanımların doğru kullanımı öğretilmeli ve personel eğitiminden geçirilmelidir.
 • Koruyucu donanımların montajı ve kullanımı, üreticinin talimatlarına ve teknik şartnamelere uyulacak şekilde yapılmalıdır.
 • Koruyucu donanımların çalışma koşulları dikkate alınarak, düzenli olarak bakımı yapılmalı ve periyodik olarak kontrol edilmelidir.
 • Koruyucu donanımların yenilenme süreci belirlenmelidir. Donanımların ömrü uzadıkça etkinliği de azalır, bu nedenle periyodik olarak yenilenmeleri gerekir.

İş sağlığı ve güvenliği açısından, çalışanların kişisel koruyucu donanımları düzenli olarak yenilenmeli ve güncellenmelidir. Çalışanlar, kişisel koruyucu donanımların kullanımını ihmal etmemeli ve iş güvenliği eğitimlerini almaya özen göstermelidir.

İşyeri Düzenlemeleri

İşyerlerinde meslek hastalıklarından korunmak için yapılabilecek bazı düzenlemeler vardır. Bunlar;

 • Mevcut teknolojiye uygun ekipmanların kullanımı,
 • Sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması,
 • Çalışanların sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılması,
 • İşyeri hijyeni ve temizliği konusunda düzenli önlemler alınması,
 • Gürültü, ışık ve ısı kontrolü,
 • Kimyasal maddelerin uygun şekilde saklanması, kullanımı ve bertaraf edilmesi,
 • Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi,

Ayrıca, işyerindeki meslek hastalığı risklerinin önlenmesi için çalışanların kullanabilecekleri kişisel koruyucu donanımların sağlanması ve kullanılması gereklidir.

Yorum yapın

grandpashabetgrandpashabetdinamobetgrandpashabetcasibom